Validacija organizacije (OV SSL sertifikati)

Veći nivo sigurnosti za posetioce websajta

Šta je OV SSL sertifikat?<p>SSl sertifikati za čije je izdavanje neophodna validacija organizacije pružaju trenutnu potvrdu identiteta i snažnu SSL protekciju websajta i biznisa.</p><p>OV SSL sertifikati obezbeđuju viši nivo kredibiliteta u odnosu na SSL sertifikate koji zahtevaju samo validaciju domena. Ovi SSL sertifikati uključuju https i vizuelnu oznaku katanca u adresnon baru, prikazuju jedinstveni identitet organizaije, čime uveravaju korisnike da je reč o legitimnoj kompaniji</p>

Preporučeno

Login stranice

Intranet sajtovi

Webmail

Cene SSL sertifikata


Aktivirani SSL sertifikati će biti prikazani ovde


Sadrži podatke o organizaciji

Detalji o sertifikatu ukazuju da websajt koristi SSL sertifikat koji sadrži potvrdu vlasništva nad organizacijom, uključujući i podatke o sertifikacionom telu, statusu validacije i datum isteka.

Validacije organizacije (OV SSL)

Sa SSL sertifikatom koji uključuje validaciju organizacije, identitet kompanije ili organizacije je dodatno potvrđen, pružajući time veći nivo poverenja krajnjim korisnicima.

Site Seal

Naši SSL sertifikati dolaze za pečatom poverenja (Trust Seal) koji pomaže u povećanju poverenja posetilaca.

$1.25m garancije

OV SSL sertifikati uključuju $1.25m garancije koja pokriva curenje ili krađu podataka koji su nastali kao posledica nedostataka kod SSL sertifikata.

Karakteristike sertifikata

Enkripcija osetljivih podataka
Sigurnije online transakcije
Dokaz legitimiteta
Jači & Brži SSL
Kompatibilnost sa 99.9% pretraživača
Poboljšanje SEO pozicije
Izdaje se u roku od 1-2 dana
Besplatno reizdavanje
Naši SSL sertifikati potpisani su od strane najpouzdanijih sertifikacionih tela.